SAINT-GOBAIN с ново признание за справяне с климатичните промени.

//SAINT-GOBAIN с ново признание за справяне с климатичните промени.

SAINT-GOBAIN с ново признание за справяне с климатичните промени.

През ноември Saint-Gobain представи новата си рекламна кампания „Мисия към Земята“. Целта ѝ е да представи положителното влияние на решенията на Групата за повишаване качеството на живот на всеки от нас в различните сфери от ежедневието ни, като място за живеене, мобилност и здраве.

Saint-Gobain e силно отдадена на това да предоставя решения на основните предизвикателства, пред които се изправя светът днес. Чрез разработването на иновативни материали с минимум отпечатък върху околната среда, компанията подпомага сектори като жилищното строителство и транспорта и едновременно с това се грижи за опазването на планетата.

За пореден път тази година, групата Saint-Gobain бе включена в Climate Change A List, изготвен от CDP – международна организация с нестопанска цел, която идентифицира компаниите с най-голямо участие в борбата с климатичните промени.

Saint-Gobain бе оценена за предприетите от компанията стъпки за намаляване на своите емисии на парникови газове през изминалата 2019 г., намаляването на климатичните рискове и развитието на нисковъглеродната икономика. Като пример за това са инсталираните от Saint-Gobain в Индия и Италия турбини, които да произвеждат електроенергия от енергийни източници, които до момента са били невъзобновяеми. До края на 2018 г. Групата е намалила CO2 емисиите си с 12% в сравнение с 2010 г.

Пиер-Андре де Шалендар, председател и главен изпълнителен директор на Saint-Gobain сподели: „Това признание подчертава участието и ангажираността на Групата за прозрачност по отношение на въпросите с климатичните промени, както и направените усилия до момента за намаляване на нашите CO2 емисии. Включването ни в Списъка е една положителна оценка и за амбициозния ангажимент, който поехме през 2019 г., да постигнем нулеви въглеродни емисии до 2050 г.“

CDP събира данни за околната среда от над 8 400 компании и 900 градове и държави по света. Това прави платформата на CDP един от най-пълните източници на глобална информация по отношение на това какви действия са предприети от компаниите и правителствата за справянето с климатичните промени. Пълният списък с компании, които са включени в Climate Change A list, може да бъде открит тук: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

CDP оценява компаниите и ги класира в категориите от А до D на базата на изчерпателността на предоставената информация, осведомеността и управлението на рисковете, свързани с околната среда. Важен момент е и оценката на нивото им на лидерство и инициативност по отношение на екологията, видни от въведените от тях най-добри практики като поставянето на амбициозни и значими цели.

За групата Saint-Gobain

Saint-Gobain проектира, произвежда и дистрибутира материали и решения, които са ключови за качеството на живот и бъдещето на всеки от нас. Те са навсякъде в нашите домове и ежедневие, като ни осигуряват комфорт и сигурност. В световен мащаб, компанията е лидер в устойчивото строителство с €41.8 млрд. продажби през 2018 г., присъствие в 68 държави и повече от 180 000 служители.

2020-01-31T09:41:28+02:00