Rigips Blue Acoustic – нови плоскости за звукоизолация

//Rigips Blue Acoustic – нови плоскости за звукоизолация

Rigips Blue Acoustic – нови плоскости за звукоизолация

Все по често чуваме израза „акустичен комфорт“, но какво се разбира под това понятие?

Акустичен комфорт означава ниско ниво на шум. Шумът не просто нарушават комфорта, а вреди на здравето. Когато шумът е много силен той може да причини болка – прагът на болката при човек е 140 децибела, а шум с по-високи стойности може да доведе до увреждане на слуха. Продължителното пребиваване в шумна среда е един от най-често срещаните рискове за човешкото здраве в съвременното ежедневие.

Решението

Звукоизолационните системи Rigips Blue Acoustic осигуряват контрол на шумът в помещенията, като предотвратяват проникването на шум отвън или от съседни помещения.

В съвременното ежедневие, особено в градските райони, сме постояно изложени на множество шумове. Най-добрият начин за осигуряване на акустичен комфорт в помещенията е предварителното акустично планиране на интериора и избор на преграднистени с подходящ индекс на звукоизолация, съобразени с функционалното предназначение на помещенията.

Определяне нивото на шум във всяко помещение.

Всяка стая изисква определено ниво на звуков комфорт в зависимост от предназначението. Помещенията в сградите условно се разделят на 3 зони – спокойна, тиха и шумна. Системите Rigips Blue Acoustic дават възможност за цялостно оформление на интериора по метода на сухото строителство и осигуряват по-високи стойности на звукоизолацияна помещенията в сравнение със системи от гипскартон.

Спокойна зона (спалня). Спалнята трябва да бъде разположена в спокойната зона, тъй като шумът пречи на съня и почивката. Шумът не трябва да надвишава 20dB.

Тиха зона (офис, детска стая). Офисите трябва да се разполагат в тихата зона, където нивата на шум са сравнително ниски и не са дразнещи. В помещения от този тип проникващите шумове не бива да надвишават 35 dB.

Шумна зона (кухня, трапезария). Примери за стаи от шумната зона са кухнята и трапезарията. В тези стаи нивото на проникващия шум може да достигне 45 dB.

Rigips Blue Acoustic намалява с 60% звуковия дискомфорт.

Замяната на стандартните гипскартонени плоскости с новите плоскости Rigips Blue Acoustic в една стандартна преградна стена от гипскартон с конструкция от профили UW/CW 75 увеличава нейните звукоизолационни качества с 4 dB.

Rigips Blue Acoustic – преградни стени с оптимална звукоизолация.

Преградните стени в различните типове сгради трябва да отговарят на определени изисквания по отношение на звукоизолацията, свързани с функционалното предназначение на помещенията. Освен това претегленият индекс на звукоизолация Rw на преградните стени в сградите трябва да покрива определени нормативни изисквания, определени в НАРЕДБА №4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. Индексът на звукоизолация Rw на преградните стени Rigips Blue Acoustic значително надвишава минималните нормативни изисквания за звукоизолация между помещенията. Дори и най-базовата преградна стена с еднослойна обшивка от Rigips Blue Acoustic и Rigiprofil CW75 има индекс на звукоизолация 47 dB, което я прави отличен избор за преградни стени между жилищни помещения, за които минималната норма на звукоизолация е 40 dB.

Преградна стена с трислойна обшивка от Rigips Blue Acoustic има индекс на звукоизолация 60 dB, което надвишава с 5 dB изискването за преградни стени дори между най-шумните помещения в обществени сгради, каквито са например преградните стени между спортните зали и класните стаи в училищата.

Rigips Blue Acoustic – системи за акустичен комфорт.

Blue Acoustic RF (DF) 12,5 mm. Звукоизолационни пожарозащитни плоскости. Плоскостите Blue Acoustic RF са отлично решение за преградни стени с високи звукоизолационни и пожарозащитни качества и малка дебелина. Препоръчани области на приложение:

 • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в нови жилищни сгради;
 • преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани при ремонт и преустройство на съществуващи жилищни сгради;
 • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в хотели, болници, учебни заведения;
 • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в обществени сгради с концентрация на хора и високи нива на шум, като търговски обекти, спортни зали и др.

Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) 12,5 mm. Звукоизолационни пожарозащитни и влагоустойчиви плоскости. Плоскостите Blue Acoustic RFI имат същите звукоизолационни и пожарозащитни качества като Blue Acoustic RF, но са с повишена влагоустойчивост (тип H2), което ги прави подходящи за помещения с висока влажност, например бани. Препоръчани области на приложение:

 • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в бани в нови жилищни сгради;
 • преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани при ремонт и преустройство на бани съществуващи жилищни сгради;
 • преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в бани, кухни и санитарни помещения на хотели, болници, учебни заведения;
 • санитарни помещения на обществени заведения и търговски сгради.
Окачени тавани Blue Acoustic. Окачените тавани таваните от гипскартон позволяват безпроблемно вграждане на скрито осветление, прокарване на всякакви комуникации в кухината над тавана, като например електрически исталации, въздуховоди и др. и по тази причина са често използвани при оформянето на интериора във всички видове сгради. Таваните от гипскартон също така могат значително да подобрят акустичния комфорт в помещенията, осигурявайки ефективна звукоизолация.

Окачени тавани Rigips Blue Acoustic, монтирани върху единична носеща конструкция:

 • Възможност за монтаж плътно носещия таван с незначително намаляване на височината на помещението (само 4 cm);
 • Позволява отвеждане на електрически кабели в кухината над гипскартона;
 • Подобрява звукоизолацията на съществуващия таван;
 • Позволява монтаж на вградени осветителни тела;
 • Възможнoст за изграждане на декоративни елементи.

Окачени тавани Rigips Blue Acoustic, монтирани върху двойна носеща конструкция:

 • Възможност за монтаж на голямо разстояние от носещия таван;
 • Възможност за отвеждане на по-обемни комуникации в кухината над окачения таван, например въздуховоди;
 • Подобрява звукоизолацията на съществуващия таван;
 • Позволява монтаж на вградени осветителни тела;
 • Възможност за изграждане на декоративни елементи

Rigips Blue Acoustic шахтови стени:

 • Eдностранен монтаж, най-често използвани за пожарозащита на шахти, през които преминават сградни инсталации и съоръжения;
 • Висок коефициент на звукоизолация;
 • Възможност за изграждане на високи прегради до 6 метра;
 • Конструкция от стандартни стенни профили Rigiprofil CW/UW.

Rigips Blue Acoustic предстенни обшивки на CD профил и директни окачвачи:

 • Връзка с масивната стена за по-голяма стабилност;
 • По-малка дебелина в сравнение със свободно стоящите обшивки.

Rigips Blue Acoustic свободно стоящи предстенни обшивки:

 • Независима от прилежащата стена;
 • Неограничено разстояние от масивната стена – възможност за поместване на сградни инсталации в кухината.

Rigips Blue Acoustic – препоръки за монтаж.

Боядисване. За равномерна покривност на боята след фугиране и шлайфане повърхностите трябва да се грундират с грунд Rigips Rikombi-Grund. Препоръчват се дисперсни бои на водна основа с добра паропропускливост. Боядисването може да се извършва както с дисперсна машина, така и с валяк. Не трябва да се използват варови и силикатни бои.

Полагане на декоративни покрития върху Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2). Плоскостите Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) са с повишена влагоустойчивост и пожароустойчивост (тип DFH2 по БДС EN 520) и са предназначени за мокри помещения и пожарозащита. Лепенето на плочки върху Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) става по същия начин, както върху стандартните гипскартонени плоскости. Повишената плътност и стъклофибърна армировко на ядрото позволяват използването на по-тежки облицовъчни покрития в сравнение със обичайно използваните за облицовка на повърхности от стандартен гипскартон.

Преградна стена Rigips Blue Acoustic с покритие от керамични плочки 330х330х7 mm. Конструкция Rigiprofil CW/UW с разстояние между CW профилиге 60 cm и двуслойна обшивка от Blue Acoustic 2.0 RFI. При невъзможност за двуслойна обшивка (например поради ограничено пространство) стената може да бъде изпълнена с еднослойна обшивка, но разстоянието между CW трябва да бъде намалено на 40 cm.

Преградна стена Rigips Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) с покритие от керамични плочки 330х660х8 mm. Конструкция Rigiprofil CW/UW с
разстояние между профилите 30 cm и двуслойна обшивка от Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2). Когато е предвидено покритие на повърхностите с керамични плочки горният слой гипскартон не се фугира с фугопълнител а директно се шпаклова с гъвкаво лепило за плочки. Повърхностите, пряко изложени на вода – например около мивки и душове, трябва да се намажат с водоустойчив грунд преди лепенето на плочките. Ако гипскартонът е фугиран с фугопълнител преди лепенето на плочките, се полага грунд Rikombi Grund за равномерно залепване на плочките по цялата повърхност.

Препоръки за гарантиране звукоизолационните показатели на системите Rigips Blue Acoustic.

 • Задължително се полага Rigips уплътнителна самозалепваща лента по окрайчващите UD и UW профили;
 • Кухините на преградните стени и окачените тавани трябва да бъдат плътно запълнени с указаната в детайла изолация от минерална вата;
 • Да се спазват указаните в детайла разстояния между монтажните профили (посочените в този каталог стойности са постигнати при
  изпитания на системи с разстояние между монтажните профили 60 cm);
 • Да се прекъсват всички акустични мостове при връзки на системите Rigips Blue Acoustic с прилежащите конструкции. Да се прекъсва обшивката в зоните на връзка между различните системи Rigips Blue Acoustic съгласно приложените детайли;
 • Връзката на преградни стени Rigips Blue Acoustic към масивни подове трябва да се изпълнява с прекъсване на подовата замазка в
  областта на връзката. Подовите покрития трябва да се полагат след монтажа на стената;
 • Връзката на преградни стени Rigips Blue Acoustic към масивни тавани трябва да се изпълнява с прекъсване на замазката на тавана в областта на връзката. В случаите, когато е предвиден окачен таван, първо се монтират преградните стени;
 • Всички фуги по обшивката трябва да бъдат плътно запълнени с фугопълнител Rigips;
 • Да се избягват отвори и пробивания на обшивката. При необходимост трябва да се гарантира целостта на изолацията в областта на
  отвора;
 • Електрическите кутии от двете страни на стената никога не се поставят една срещу друга, а трябава да се разминават с поне 400 mm и
  винаги трябва да има поне един CW профил помежду им.
2019-09-30T17:48:29+03:00