Rigips участва на XV Световно триенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ 2018“

//Rigips участва на XV Световно триенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ 2018“

Rigips участва на XV Световно триенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ 2018“

XV-тото Световно триенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ 2018“ Устойчива архитектура за устойчив свят се състоя на 13 – 16 май 2018 г. в Университет по Архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София. Това е едно от най-важните събития за архитектурната общност за 2018 г. Отворен международен форум с професионалното участие на архитекти и студенти от цял свят, преглед на тенденциите и постиженията в съвременната архитектура. Участниците ще обсъждат темата „Устойчива архитектура за устойчив свят“, ще обменят идеи с водещи майстори на модерната световна архитектура и ще вземат участие в различните секции на “Интерарх 2018″. Rigips беше главен спонсор на събитието и представи пред многобройните участници всички нови иновативни продукти и системи на марката.
2018-07-17T16:25:22+03:00