Регистрирайте се в Saint-Gobain АКАДЕМИЯ 2020

/Регистрирайте се в Saint-Gobain АКАДЕМИЯ 2020
Регистрирайте се в Saint-Gobain АКАДЕМИЯ 2020 2020-06-17T13:42:25+03:00

Регистрирайте се в Saint-Gobain АКАДЕМИЯ 2020
От името на дружеството обработваме предоставените въз основа на Вашето съгласие лични данни, включващи име и фамилия, име на фирма, телефон и е-mail адрес, с цел регистрация в Saint-Gobain АКАДЕМИЯ 2020. Данните се съхраняват до завършване на Saint-Gobain АКАДЕМИЯ 2020. Данните не са обект на автоматизирана обработка. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за тази категория обработване. Имате правото да получите информация относно това дали Вашите данни се обработват, да изискате поправката им, както и унищожаването им, в случай че същите не са необходими на администратора, както и да депозирате жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че е налице нарушение на правата Ви като титуляр на обработваните данни.