XRoc™ са плоскости за защита от рентгенови лъчи, чието ядро е изградено на основата на бариев сулфат. Плоскостите не съдържат никакво олово в структурата си. Използват се в системи за предстенни обшивки, окачени тавани и преградни стени в помещения за защита от рентгенови лъчи. Фугите между плоскостите се обработват с готов за употреба фугопълнител ProMix XRoc™, който също съдържа бариев сулфат.

XRoc™ не само осигуряват сертифицирана и надеждна защита от рентгенови лъчи за облицовки на стени и тавани, но също така и отлична пожарозащита и звукоизолация в лесни за изпълнение системи за сухо строителство. Идеални са за помещения с рентгеново оборудване. Бариевият сулфат е естествен инертен минерал, който има способността да абсорбира и разсейва електромагнитната енергия на рентгеновите лъчи.

XRoc™ плоскостите заедно с фугопълнителя Promix XRoc™ осигуряват по-надеждна радиационна защита от използваните досега плоскости с оловно покритие. Пълната информация за безопасното приложение на продуктите се съдържа в информационния лист за безопасност (MSDS).

Плоскости XRoc™ с бариев сулфат имат същите екологични свойства както гипсовите плоскости, поради което също са 100% рециклируеми.

По какъв начин XRoc™ осигурява защита от рентгенови лъчи?

Облицовките XRoc™ работят на различен принцип в сравнение с традиционно използваните оловни обшивки, които са много сложни за изпълнение – те изискват допълнително уплътняване с оловни ленти на цялата периферия на рентгеновите помещения, всички фуги между плоскостите, а също така и покриване с оловни ленти на всички крепежни елементи. За разлика от тях, XRoc™ абсорбират и разсейват електромагнитната енергия, излъчвана от рентгеновите апарати което позволява по-лесно решение. Въпреки това, от особена важност е инсталирането на системата да се извърши от специализирана фирма, която има необходимите познания и квалификация съгласно действащите нормативни документи, за да има гаранция, че инсталираната система осигурява изискваната защита от рентгенови лъчи.

Плоскостите XRoc™ и фугопълнителят ProMix XRoc™ са независимо изпитани по действащия стaндарт и са сертифицирани от RMG (Група по Радиационна метрология за обществено здравеопазване – Англия) за съответствие с оловна защита съгласно действащия стандарт за защита от радиация IEC 61331-1:2014. Техническите показатели на плоскостите са обект на стриктен контрол по време на производството съгласно Сертификат ISO 9001 и процедурите WCM (Клас Световен производител), които са установени във всички производствени единици на Saint-Gobain.

Лъчезащитните качества на системите XRoc™ не се променят през целия им експлоатационен период.

XRoc™ е отличният избор при защита от рентгенови лъчи в болници, клиники, стоматологии, ветеринарни клиники и всякакви сгради, където се изисква рентгенова защита.