КОНТАКТИ

/КОНТАКТИ
КОНТАКТИ 2020-04-23T10:58:50+03:00

СЕН-ГОБЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Костинброд, п.к. 2230
Индустриална зона
ул. Император Константин Велики 13
Тел.: + 359 2 489 95 00
Факс: + 359 2 489 95 07
e-mail: office@rigips.bg

офис Варна
гр. Варна, п.к. 9009
бул. Янош Хунияди № 31
Бизнес сграда ЛМ

инж. Димитър Пенев
Управител

dimitar.penev@saint-gobain.com

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

Ангел Ангелов
Регионален Мениджър
Продажби
източна България
Тел.: + 359 888 794 326
e-mail: angel.angelov@saint-gobain.com

Красимир Попов
Регионален Мениджър
Продажби
западна България
Тел. + 359 2 489 9503
Тел. + 359 886 842450
e-mail: krasimir.popov@saint-gobain.com

Росица Иванова
Ръководител проекти
Тел. + 359 885 759840
e-mail: rosica.ivanova@saint-gobain.com

Росен Височков
Търговски представител
северна България
Тел. + 359 885 948464
e-mail: rosen.visochkov@saint-gobain.com

Марин Кънев
Търговски представител
южна България
Тел. + 359 886 772161
e-mail: marin.kanev@saint-gobain.com

Дойчин Доцински
Търговски представител
източна България
Специалист Мулти Комфорт
Тел. + 359 885 948445
e-mail: doychin.dotsinski@saint-gobain.com

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ

Калин Пенков
Мениджър направление Тавани
Маркетинг Мениджър
Тел. + 359 2 489 9502
Тел. + 359 885 248594
e-mail: kalin.penkov@saint-gobain.com

Рая Узунска
Мениджър комуникации
Тел. + 359 2 489 9085
Тел. + 359 884 753113
e-mail: raya.uzunska@saint-gobain.com

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА

Георги Йонков
Мениджър Планиране и управление на доставки
Тел. + 359 2 489 9397
Тел. + 359 887 258928
e-mail: georgy.ionkov@saint-gobain.com

Стилиян Йоцов
Логистика и обслужване на клиенти
Тел. + 359 2 489 9854
Тел. + 359 885 006422
e-mail: stiliyan.yotsov@saint-gobain.com

Лилия Иванова
Логистика и обслужване на клиенти
Тел. + 359 2 489 9506
Тел. + 359 889 559151
e-mail: lilia.ivanova@saint-gobain.com

Албена Манолова
Логистика и обслужване на клиенти
Тел. + 359 2 489 9506
Тел. + 359 889 559151
e-mail: albena.manolova@saint-gobain.com

Петър Петров
Мениджър Склад
Тел. + 359 2 993 2696
Тел. + 359 889 324314
e-mail: peter.petrov@saint-gobain.com