Комфортни и устойчиви сгради, създадени на принципите на Saint-Gobain Multi Comfort, част 3

//Комфортни и устойчиви сгради, създадени на принципите на Saint-Gobain Multi Comfort, част 3

Комфортни и устойчиви сгради, създадени на принципите на Saint-Gobain Multi Comfort, част 3

Сградите на МУЛТИ КОМФОРТ имат акустична среда, която е добре балансирана, намалява нежелания вреден шум и засилва онези звуци, които искаме и наистина трябва да чуем.

Какво е акустичен комфорт.

Акустичен комфорт е усещането на обитателите на сграда или къща по отношение на акустичната среда (шум, предизвикан от транспорт, оборудване, дейност, съседи). Осигуряването на акустичен комфорт се състои в минимизиране на натрапващия се шум и поддържане на комфорт сред обитателите на дома или работното място.

Изследванията показват, че добре проектираната звукова среда в офиси или училища спомага за подобряване на концентрацията и дава възможност за по-добра комуникация. Ученето е по-ефективно и по-малко уморително, когато учениците могат да чуват и разбират ясно своя учител. В болниците намаляването на стреса и безсънието, създадено от високите нива на шум, помага на пациентите да се възстановяват по-бързо и улеснява работата на персонала. В собствените ни домове защитата от шумове допринася за усещането за сигурност и уединение.

Освен директното увреждане на слуха, нежеланият шум може да бъде вреден за здравето ни и по други начини. Допълнителните последици от излагането на шум включват сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, главоболие, хормонални промени, нарушения на съня, намалена физическа и психическа работоспособност, стресови реакции, агресия, постоянно чувство на недоволство и намалено усещане за удовлотворение.

Доказано е, че когато сме в добра акустична среда, когато нежеланият шум е блокиран и можем ясно да чуем полезни и желани звуци, ние сме по-продуктивни, по-щастливи и изпитваме по-малко здравословни проблеми.

Как работи.

Акустичният комфорт се влияе от нивата и естеството на звука, изпитван в дадено пространство.

Физиологичният аспект. Човешкото ухо се състои от три части: външно, средно и вътрешно ухо. Те съответно засичат, приемат и предават звук. Звуковото налягане настройва тъпанчето на вибрация и това движение се предава на вътрешното ухо, където се стимулират нервите.

Физическият аспект. Звукът е механично смущение на среда, която може да бъде газобразна, течна или твърда. Разграничаването между силни и тихи звуци се извършва от разликата в мащаба на промените в налягането. Като се има предвид широкия диапазон от звукови налягания, на които човешките уши реагират, величината на звука е дадена в децибели (dB). Височината на звука се изразява като честота в Hertz (Hz), което е броят цикли на вибрация в секунда. Здравото човешко ухо е чувствително към много широк диапазон от честоти.

Какво допринася за акустичния комфорт.

Възприятието на даден звук зависи от много фактори, които варират в зависимост от типа сграда, вида дейност, която се изпълнява и социалните и културните навици на обитателите. Качеството на звука в дадено помещение се определя от източниците на звук или шум, както и от качеството на обшивката на сградата.

Източниците на шум са:

  • външен шум (трафик, съседи и др.);
  • вътрешен шум (музика, телефонни разговори и др.)
  • ударен шум (стъпки и др.)
  • звукови вибрации през конструкцията;
  • шум от оборудване (вентилационни системи, електронно оборудване, тръби, асансьори и др.)

Ефекта на шума върху конкретен индивид зависи от много различни фактори. Те включват предвидимост и познаване на звука, контролируемост на звука, лично отношение и чувствителност, информация за съдържанието на звука и необходимостта от звука. Например, по-вероятно е да толерираме шум от съседите, които харесваме, отколкото шум от тези, които нe харесваме.

Как можем да проектираме акустичен комфорт.

Трябва да се вземат предвид видовете шум и архитектура. Шумовете могат да се предават както през въздуха, така през самата конструкция на сградата. Вертикално (от под до под) или хоризонтално (през преградните стени). Акустичният комфорт в сградата зависи до голяма степен от акустичните характеристики на използваните строителни материали и системи по отношение на звукопоглъщането и звукопредаването.

Когато проектираме акустичен комфорт, трябва да вземем предвид разнообразието от външни и архитектурни фактори:

  • Видовете шум, които трябва да се управляват – освен защита на обитателите на сградата от външен шум, хубаво е да се вземе в предвид и шума който се произвежда от самата сграда и се разпространява извън нея причинявайки дискомфорт на обитателите на съседни сгради. Другия важен фактор е управление на вътрешния шум в самата сградата.
  • Спектъра на шума, който се управлява (ниски или високи честоти);
  • Вида на строителството и материалите, които са използвани;
  • Предназначението на сградата: дом, офис, училище, болница и др.

Сградите, проектирани на принципа на MULTI COMFORT, предпазят от шум, идващ както отвън, така и отвътре. Това ви осигурява спокойствието, че дори и да вдигате шум, няма да смущавате другите. Във всяка една MULTI COMFORT сграда имате максимално нивото на акустичен комфорт, минимален или никакъв околен шум. Контролирайки шума и времето за реверберация, увеличавате разбираемостта на речта, като правите местата за работа и учене много по приятни за обитаване.

Продукти и решения за акустичен комфорт.

Saint-Gobain предлага няколко категории продукти, които имат пряко влияние върху акустичния комфорт:

2019-09-30T17:43:32+03:00