Регистрация

///Регистрация
Регистрация 2018-04-12T21:13:36+03:00

Saint-Gobain Gypsum Trophy 2020

Регистрация за участие

От името на дружеството обработваме предоставените въз основа на Вашето съгласие лични данни, включващи име и фамилия, телефон и е-mail адрес, с цел изпълнение на задължението за предоставяне на награда и администриране на конкурса. Данните се съхраняват до приключване на конкурса, съответно до предоставяне на наградата. Данните на победителя могат да бъдат предоставени на туроператори или въздушни превозвачи. Данните не са обект на автоматизирана обработка. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за тази категория обработване. Имате правото да получите информация относно това дали Вашите данни се обработват, да изискате поправката им, както и унищожаването им, в случай че същите не са необходими на администратора, както и да депозирате жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че е налице нарушение на правата Ви като титуляр на обработваните данни.