Категории

///Категории
Категории 2018-03-22T17:22:32+02:00

ГИПСКАРТОН

Участниците в тази категория трябва да са интериорни проекти в нова сграда или ремонт на съществуваща сграда. Типът сгради в тази категория подлежи на свободен избор. Те могат да варират от интериори за отделни малки сгради до мащабни и комплексни проекти, които не предлагат задължително конкретни изпълнения, свързани с определен сектор. Награждава се техническото приложение на решения от гипскартон в интериора на тези сгради, както и случаите, в които се използва гипскартон вместо традиционни материали. Тези проекти могат да включват стени, тавани и подове.

ГИПС

Категорията за гипс включва всички проекти, в които се прилагат продукти и системи от гипсова мазилка в уникални интериори, екстериори и повърхности с най-високо качество на покритието (дори при най-трудните условия на осветление). В тази категория могат да бъдат включени всички отлични интериорни решения – от традиционна ръчна изработка до машинно положена мазилка и шпакловка на гипскартон. Специално внимание ще бъде обърнато на употребата на гипс вместо други традиционно използвани материали.

ИНОВАЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТ

Тази категория представлява признание за проекти, които предлагат иновативни решения, като например пречистване на вътрешен въздух или използването по необичаен начин на базирани на гипс решения. Освен това се дава признание за технически средства за намаляване времето за монтаж, улесняване на монтажа и като цяло стремежа за подобрена производителност с цел повишаване на качеството на крайния резултат. Ще бъдат дадени допълнителни точки за използването на технология за сградно информационно моделиране (BIM). Тази категория също така признава проекти, които са постигнали отлични резултати в своя глобален екологичен подход и които са кандидатствали за получаване на сертификати (LEED, BREEAM, DGNB, HQE, Green Mark и т.н.). С акцент върху приноса и качествата за устойчивост на решенията, чрез декларации за екологично въздействие (EPDs). Освен това се дава признание на образцови или иновативни строителни обекти, например такива с оптимизирано управление или рециклиране на отпадъците.

ЖИЛИЩНИ ПРОЕКТИ

Участниците в тази категория представляват интериорни проекти в нова сграда или ремонт на съществуваща сграда в жилищния сектор. Те могат да варират като размер от много малки до много големи проекти, но трябва да показват по уникален начин използването на системи, базирани на резултатите или естетически подобрения, приложими спрямо този сектор. Прилагането на решения от гипскартон в интериорните части на тези сгради може да включва стени, тавани и подове.

НЕЖИЛИЩНИ ПРОЕКТИ

Участници в тази категория представляват интериорни проекти, в нова сграда или ремонт на части от офиси, търговски обекти, почивни обекти, образователни обекти (напр. училища), обекти за здравеопазване (напр. болници) и настаняване (напр. хотели). Те могат да варират по размер, от малки до много големи проекти, но трябва да показват уникалната употреба на базирани на резултатите системи, които са приложими за сектора. Прилагането на решения от гипскартон в интериорите на тези сгради може да включва стени, тавани и подове.

ТАВАНИ

Проектите в тази категория представляват пространство от нова сграда или възстановяване на съществуваща сграда, в която са използвани гипсови тавани на Saint-Gobain. Типът сегмент в тази категория се избира свободно. Други тавани на Saint-Gobain, като например акустични (Ecophon и Eurocoustic) или метални тавани (Plafometal) в проектите носят допълнителни точки. Проектите, включени в тази категория, са фокусирани върху тавани като ключови фундаментални  характеристики (напр. естетичност, издръжливост, акустичност, качество на вътрешния въздух и устойчивост). Приложението на решенията за тавани в интериора на сградите може да включва облицовки на стени с продукти за тавани.