Rigips и Saint-Gobain

Rigips и Saint-Gobain 2019-01-17T11:31:30+02:00

За концерна Saint-Gobain.

Saint-Gobain е водеща компания в производството на стъкло, висококачествени материали и строителни продукти.

Групата Saint-Gobain произвежда, преработва и разпространява материали, които са отдавна познати: стъклени изделия за строителството, автомобилите и за опаковка, чугунени тръби, пластмаси, керамика, строителни разтвори, гипс, мазилки и много други.

Компанията се управлява от генералната дирекция на Saint-Gobain в Париж. Тя определя стратегията на концерна. На нейно подчинение са дирекции Персонал, Финанси, Изследване и Развитие, Правни въпроси, Планиране, Международно развитие и комуникация.

Разширената структура е организирана под формата на матрица, разделена на основни подразделения и такива с делегирани права и отговорности. Така се гарантира чувството за отговорност както на ниво различни дейности, така и в отделните страни и региони. Основните подразделения определят стратегията за отделните дейности в световен мащаб и извършват оперативната работа. Те са обобщени в пет области: плоско стъкло, опаковки, строителни продукти, високоефективни материали и търговия със специализирани продукти и материали за строителството.

Задачата на подразделенията с делегирани права и отговорности е да координират дейността на предприятията, представени на територията на дадена страна или група държави, да стимулират съвместната работа на различните клонове и да представляват групата Saint-Gobain.

Rigips и Saint-Gobain.

Rigips предлага разнообразни системни решения, включително всички необходими компоненти за модерно сухо строителство и дизайнерско вътрешно преустройство. С марката Rigips се разработват, произвеждат и продават наред с гипскартон още и гипсовлакнести плоскости, аксесоари и изолация за приложение в сгради, както и за специално приложение. Така Rigips и Saint-Gobain представляват Вашия компетент партньор за съвременни и устойчиви решения за вътрешно строителство и дизайн, както и за висококачествени системи за звукоизолация, противопожарна защита, топлоизолация и за акустика. Rigips е сред най-известните марки за модерни решения за вътрешно строителство и е част от концерна Saint-Gobain.

Saint-Gobain е сред 100-те най-големи промишлени предприятия в света. Водещ в оформлението на жилищни помещения, Saint-Gobain разработва, произвежда и разпространява иновативни и висококачествени строителни материали. Концерна предлага устойчиви решения за предизвикателствата ръст, икономия на енергия и опазване на околната среда. За Saint-Gobain работят близо 170.000 служители в 66 страни и 12 изследователски центъра. През 2017 година реализира оборот от 40,810 млрд. евро.

Повече информация за Saint-Gobain ще намерите на страницата www.saintgobain.bg.