Стенни детайли

//Стенни детайли
Стенни детайли 2016-10-17T11:29:30+03:00
Rigips преградна стена – връзка с плаваща подова настилка 5.10.02::
Изтегли детайл:
20700043.dwg (245 downloads) | 20700043.dxf (145 downloads) | 20700043.pdf (219 downloads)

Rigips преградна стена – връзка с плаваща подова настилка с разделителна фуга 5.10.03
Изтегли детайл: 20700044.dwg (171 downloads) | 20700044.dxf (146 downloads) | 20700044.pdf (180 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с плаваща подова настилка с разделителна фуга 5.10.04
Изтегли детайл: 20700045.dwg (173 downloads) | 20700045.dxf (136 downloads) | 20700045.pdf (159 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с под, скосяване в областта на цокъла 5.10.10
Изтегли детайл: 20700046.dwg (176 downloads) | 20700046.dxf (139 downloads) | 20700046.pdf (167 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с под, скосяване в областта на цокъл с подложка за запазване на звукоизолацията и пожароустойчивостта 5.10.11
Изтегли детайл: 20700047.dwg (168 downloads) | 20700047.dxf (129 downloads) | 20700047.pdf (149 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към таван с непрекъсната мазилка в областта на стената 5.15.01
Изтегли детайл: 20700048.dwg (179 downloads) | 20700048.dxf (138 downloads) | 20700048.pdf (182 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към таван с прекъсната мазилка в областта на стената 5.15.02
Изтегли детайл: 20700049.dwg (153 downloads) | 20700049.dxf (136 downloads) | 20700049.pdf (155 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща връзка към таван 5.15.20
Изтегли детайл: 20700050.dwg (172 downloads) | 20700050.dxf (131 downloads) | 20700050.pdf (176 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – плаваща връзка към таван 5.15.21
Изтегли детайл: 20700051.dwg (167 downloads) | 20700051.dxf (139 downloads) | 20700051.pdf (151 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван и масивен таван 5.16.01
Изтегли детайл: 20700052.dwg (156 downloads) | 20700052.dxf (125 downloads) | 20700052.pdf (162 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван и масивен таван 5.16.02
Изтегли детайл: 20700053.dwg (155 downloads) | 20700053.dxf (133 downloads) | 20700053.pdf (152 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван с прекъсната обшивка 5.16.03
Изтегли детайл: 20700054.dwg (155 downloads) | 20700054.dxf (123 downloads) | 20700054.pdf (147 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван с фуга в обшивката 5.16.04
Изтегли детайл: 20700055.dwg (146 downloads) | 20700055.dxf (129 downloads) | 20700055.pdf (143 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван с непрекъсната обшивка 5.16.05
Изтегли детайл: 20700056.dwg (155 downloads) | 20700056.dxf (144 downloads) | 20700056.pdf (129 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща връзка към масивен таван и плаваща връзка към окачен таван 5.16.10
Изтегли детайл: 20700057.dwg (145 downloads) | 20700057.dxf (127 downloads) | 20700057.pdf (132 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща връзка към масивен таван и връзка към окачен таван 5.16.11
Изтегли детайл: 20700058.dwg (145 downloads) | 20700058.dxf (131 downloads) | 20700058.pdf (139 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с окачен таван и допълнителна преграда в кухината между окачения и масивния таван 5.16.30
Изтегли детайл: 20700059.dwg (139 downloads) | 20700059.dxf (123 downloads) | 20700059.pdf (136 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с окачен таван и допълнителна преграда от минерална вата в кухината между окачения и масивния таван 5.16.40
Изтегли детайл: 20700060.dwg (137 downloads) | 20700060.dxf (128 downloads) | 20700060.pdf (156 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към прекъсната обшивка с LW-профили 5.20.01
Изтегли детайл: 20700061.dwg (147 downloads) | 20700061.dxf (135 downloads) | 20700061.pdf (154 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към прекъсната обшивка с CW-профили 5.20.02
Изтегли детайл: 20700062.dwg (132 downloads) | 20700062.dxf (131 downloads) | 20700062.pdf (151 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към обшивка с фуга 5.20.03
Изтегли детайл: 20700063.dwg (153 downloads) | 20700063.dxf (133 downloads) | 20700063.pdf (137 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към непрекъсната обшивка 5.20.04
Изтегли детайл: 20700064.dwg (152 downloads) | 20700064.dxf (129 downloads) | 20700064.pdf (140 downloads)


Rigips преградна стена – връзка под тъп ъгъл към прекъсната обшивка с LW-профили 5.20.10
Изтегли детайл: 20700065.dwg (149 downloads) | 20700065.dxf (133 downloads) | 20700065.pdf (134 downloads)


Rigips преградна стена двуслойна – връзка към двуслойна прекъсната обшивка чрез LW-профили 5.20.22
Изтегли детайл: 20700066.dwg (148 downloads) | 20700066.dxf (123 downloads) | 20700066.pdf (132 downloads)


Rigips преградна стена двуслойна – връзка към двуслойна обшивка с фуга 5.20.23
Изтегли детайл: 20700067.dwg (141 downloads) | 20700067.dxf (131 downloads) | 20700067.pdf (139 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с прекъсната стенна облицовка 5.21.01
Изтегли детайл: 20700068.dwg (139 downloads) | 20700068.dxf (141 downloads) | 20700068.pdf (136 downloads)


Rigips преградна стена – връзка със стенна облицовка 5.21.02
Изтегли детайл: 20700069.dwg (138 downloads) | 20700069.dxf (135 downloads) | 20700069.pdf (144 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с прекъсната предстенна обшивка 5.21.10
Изтегли детайл: 20700070.dwg (139 downloads) | 20700070.dxf (122 downloads) | 20700070.pdf (140 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с непрекъсната предстенна обшивка 5.21.11
Изтегли детайл: 20700071.dwg (143 downloads) | 20700071.dxf (218 downloads) | 20700071.pdf (195 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с прекъсната предстенна обшивка 5.21.10a
Изтегли детайл: 20700072.dwg (196 downloads) | 20700072.dxf (180 downloads) | 20700072.pdf (186 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с прекъсната мазилка 5.22.01
Изтегли детайл: 20700073.dwg (196 downloads) | 20700073.dxf (178 downloads) | 20700073.pdf (185 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с непрекъсната мазилка 5.22.02
Изтегли детайл: 20700074.dwg (196 downloads) | [Download not found] | 20700074.pdf (187 downloads)


Rigips преградна стена със скрита фуга – връзка с непрекъсната мазилка 5.22.10
Изтегли детайл: 20700075.dwg (190 downloads) | 20700075.dxf (176 downloads) | 20700075.pdf (179 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към суха мазилка 5.22.20
Изтегли детайл: 20700076.dwg (179 downloads) | 20700076.dxf (185 downloads) | 20700076.pdf (184 downloads)


Rigips преградна стена – редуцираща връзка „стена в стена“ с единична носеща конструкция 5.23.01
Изтегли детайл: 20700077.dwg (183 downloads) | 20700077.dxf (160 downloads) | 20700077.pdf (181 downloads)


Rigips преградна стена – редуцираща връзка „стена в стена“ с единична носеща конструкция и скрита фуга 5.23.02
Изтегли детайл: 20700078.dwg (126 downloads) | 20700078.dxf (120 downloads) | 20700078.pdf (132 downloads)


Rigips преградна стена – редуцираща връзка „стена в стена“ с двойна носеща конструкция и вложка от оловно фолио в редуциращата област 5.23.03
Изтегли детайл: 20700079.dwg (133 downloads) | 20700079.dxf (118 downloads) | 20700079.pdf (121 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща редуцираща връзка „стена в стена“ 5.23.10
Изтегли детайл: 20700080.dwg (132 downloads) | 20700080.dxf (120 downloads) | 20700080.pdf (122 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща редуцираща връзка „стена в стена“ с единична носеща конструкция 5.23.1
Изтегли детайл: 20700081.dwg (127 downloads) | 20700081.dxf (114 downloads) | 20700081.pdf (128 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща връзка на монтажна стена с единична носеща конструкция 5.23.12
Изтегли детайл: 20700082.dwg (134 downloads) | 20700082.dxf (117 downloads) | 20700082.pdf (120 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – частично интегриране на стоманобетонна колона 5.24.01
Изтегли детайл: 20700083.dwg (126 downloads) | 20700083.dxf (118 downloads) | 20700083.pdf (124 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – частично интегриране на стоманобетонна колона 5.24.02
Изтегли детайл: 20700084.dwg (129 downloads) | 20700084.dxf (121 downloads) | 20700084.pdf (123 downloads)


Rigips преградна стена с единична, съответно двойна носеща конструкция – частично интегриране на стоманобетонна колона 5.24.04
Изтегли детайл: 20700085.dwg (128 downloads) | 20700085.dxf (118 downloads) | 20700085.pdf (125 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – частично вграждане на стоманобетонен трегер 5.24.20
Изтегли детайл: 20700086.dwg (128 downloads) | 20700086.dxf (121 downloads) | 20700086.pdf (121 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – частично вграждане на стоманобетонен трегер 5.24.21
Изтегли детайл: 20700087.dwg (126 downloads) | 20700087.dxf (126 downloads) | 20700087.pdf (136 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – оформяне на ъгъл с LW профил 5.30.01
Изтегли детайл: 20700088.dwg (128 downloads) | 20700088.dxf (111 downloads) | 20700088.pdf (129 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – оформяне на ъгъл с CW профил 5.30.02
Изтегли детайл: 20700089.dwg (132 downloads) | 20700089.dxf (115 downloads) | 20700089.pdf (137 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – оформяне на ъгъл с LW профил 5.30.03
Изтегли детайл: 20700090.dwg (134 downloads) | 20700090.dxf (117 downloads) | 20700090.pdf (123 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – оформяне на ъгъл с CW профил 5.30.04
Изтегли детайл: 20700091.dwg (132 downloads) | 20700091.dxf (115 downloads) | 20700091.pdf (123 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – оформяне на тъп ъгъл 5.30.05
Изтегли детайл: 20700092.dwg (137 downloads) | 20700092.dxf (115 downloads) | 20700092.pdf (123 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – оформяне на край на стената 5.30.10
Изтегли детайл: 20700093.dwg (119 downloads) | 20700093.dxf (114 downloads) | 20700093.pdf (137 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – връзка към шахтова стена 5.32.11
Изтегли детайл: 20700094.dwg (127 downloads) | 20700094.dxf (118 downloads) | 20700094.pdf (134 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка и дилатационна фуга 5.35.01
Изтегли детайл: 20700096.dwg (128 downloads) | 20700096.dxf (124 downloads) | 20700096.pdf (134 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка и дилатационна фуга 5.35.02
Изтегли детайл: 20700097.dwg (140 downloads) | 20700097.dxf (109 downloads) | 20700097.pdf (133 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка и дилатационна фуга (запазване клас пожароустойчивост EI90) 5.35.10
Изтегли детайл: 20700098.dwg (129 downloads) | 20700098.dxf (111 downloads) | 20700098.pdf (126 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка и дилатационна фуга (запазване клас пожароустойчивост EI90) 5.35.11
Изтегли детайл: 20700099.dwg (138 downloads) | 20700099.dxf (128 downloads) | 20700099.pdf (131 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за врата от усилени UA профили и плъзгащи планки 5.40.10
Изтегли детайл: 20700100.dwg (136 downloads) | 20700100.dxf (125 downloads) | 20700100.pdf (147 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за врата от усилени UA профили и неподвижни планки 5.40.10a
Изтегли детайл: 20700101.dwg (138 downloads) | 20700101.dxf (121 downloads) | 20700101.pdf (138 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за врата от CW и UW профили 5.40.20
Изтегли детайл: 20700102.dwg (140 downloads) | 20700102.dxf (117 downloads) | 20700102.pdf (142 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за врата от CW и UW профили CW 5.40.20a
Изтегли детайл: 20700103.dwg (132 downloads) | 20700103.dxf (115 downloads) | 20700103.pdf (151 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за остъкление в горния край на стената 5.40.50
Изтегли детайл: 20700104.dwg (136 downloads) | 20700104.dxf (111 downloads) | 20700104.pdf (130 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за остъкление в обхвата на стената 5.40.51
Изтегли детайл: 20700105.dwg (130 downloads) | 20700105.dxf (111 downloads) | 20700105.pdf (133 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за самостоятелен прозорец 5.40.52
Изтегли детайл: 20700106.dwg (128 downloads) | 20700106.dxf (126 downloads) | 20700106.pdf (133 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с конструкция за закрепване на санитарни системи 5.50.10
Изтегли детайл: 20700107.dwg (137 downloads) | 20700107.dxf (114 downloads) | 20700107.pdf (136 downloads)


Rigips преградна стена с конструкция за закрепване на санитарни елементи – санитарна програма Rigips 5.50.10a
Изтегли детайл: 20700108.dwg (157 downloads) | 20700108.dxf (124 downloads) | 20700108.pdf (135 downloads)


Rigips преградна стена с конструкция за закрепване на санитарни елементи 5.50.10.b
Изтегли детайл: 20700109.dwg (146 downloads) | 20700109.dxf (121 downloads) | 20700109.pdf (139 downloads)


Преградна стена Rigips – свързване на вана към стената 5.50.30
Изтегли детайл: 20700110.dwg (124 downloads) | 20700110.dxf (114 downloads) | 20700110.pdf (134 downloads)


Преградна стена Rigips – връзка с пода в мокри помещения 5.50.40
Изтегли детайл: 20700111.dwg (121 downloads) | 20700111.dxf (112 downloads) | 20700111.pdf (130 downloads)


Преградна стена Rigips – монтаж на водопроводна инсталация, изходяща тръба 5.50.50
Изтегли детайл: 20700112.dwg (130 downloads) | 20700112.dxf (104 downloads) | 20700112.pdf (128 downloads)


Преградна стена Rigips – монтаж на скрит водопровод със cмесителна батерия 5.50.51
Изтегли детайл: 20700113.dwg (139 downloads) | 20700113.dxf (122 downloads) | 20700113.pdf (151 downloads)