Стенни детайли

//Стенни детайли
Стенни детайли 2016-10-17T11:29:30+03:00
Rigips преградна стена – връзка с плаваща подова настилка 5.10.02::
Изтегли детайл:
20700043.dwg (140 downloads) | 20700043.dxf (95 downloads) | 20700043.pdf (137 downloads)

Rigips преградна стена – връзка с плаваща подова настилка с разделителна фуга 5.10.03
Изтегли детайл: 20700044.dwg (103 downloads) | 20700044.dxf (92 downloads) | 20700044.pdf (114 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с плаваща подова настилка с разделителна фуга 5.10.04
Изтегли детайл: 20700045.dwg (95 downloads) | 20700045.dxf (87 downloads) | 20700045.pdf (103 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с под, скосяване в областта на цокъла 5.10.10
Изтегли детайл: 20700046.dwg (101 downloads) | 20700046.dxf (84 downloads) | 20700046.pdf (107 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с под, скосяване в областта на цокъл с подложка за запазване на звукоизолацията и пожароустойчивостта 5.10.11
Изтегли детайл: 20700047.dwg (110 downloads) | 20700047.dxf (82 downloads) | 20700047.pdf (95 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към таван с непрекъсната мазилка в областта на стената 5.15.01
Изтегли детайл: 20700048.dwg (103 downloads) | 20700048.dxf (91 downloads) | 20700048.pdf (114 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към таван с прекъсната мазилка в областта на стената 5.15.02
Изтегли детайл: 20700049.dwg (92 downloads) | 20700049.dxf (82 downloads) | 20700049.pdf (98 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща връзка към таван 5.15.20
Изтегли детайл: 20700050.dwg (99 downloads) | 20700050.dxf (85 downloads) | 20700050.pdf (105 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – плаваща връзка към таван 5.15.21
Изтегли детайл: 20700051.dwg (94 downloads) | 20700051.dxf (87 downloads) | 20700051.pdf (95 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван и масивен таван 5.16.01
Изтегли детайл: 20700052.dwg (94 downloads) | 20700052.dxf (78 downloads) | 20700052.pdf (104 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван и масивен таван 5.16.02
Изтегли детайл: 20700053.dwg (87 downloads) | 20700053.dxf (81 downloads) | 20700053.pdf (94 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван с прекъсната обшивка 5.16.03
Изтегли детайл: 20700054.dwg (87 downloads) | 20700054.dxf (77 downloads) | 20700054.pdf (90 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван с фуга в обшивката 5.16.04
Изтегли детайл: 20700055.dwg (91 downloads) | 20700055.dxf (82 downloads) | 20700055.pdf (87 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към окачен таван с непрекъсната обшивка 5.16.05
Изтегли детайл: 20700056.dwg (94 downloads) | 20700056.dxf (87 downloads) | 20700056.pdf (79 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща връзка към масивен таван и плаваща връзка към окачен таван 5.16.10
Изтегли детайл: 20700057.dwg (81 downloads) | 20700057.dxf (79 downloads) | 20700057.pdf (79 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща връзка към масивен таван и връзка към окачен таван 5.16.11
Изтегли детайл: 20700058.dwg (87 downloads) | 20700058.dxf (82 downloads) | 20700058.pdf (85 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с окачен таван и допълнителна преграда в кухината между окачения и масивния таван 5.16.30
Изтегли детайл: 20700059.dwg (86 downloads) | 20700059.dxf (78 downloads) | 20700059.pdf (86 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с окачен таван и допълнителна преграда от минерална вата в кухината между окачения и масивния таван 5.16.40
Изтегли детайл: 20700060.dwg (85 downloads) | 20700060.dxf (81 downloads) | 20700060.pdf (93 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към прекъсната обшивка с LW-профили 5.20.01
Изтегли детайл: 20700061.dwg (90 downloads) | 20700061.dxf (85 downloads) | 20700061.pdf (93 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към прекъсната обшивка с CW-профили 5.20.02
Изтегли детайл: 20700062.dwg (80 downloads) | 20700062.dxf (81 downloads) | 20700062.pdf (95 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към обшивка с фуга 5.20.03
Изтегли детайл: 20700063.dwg (88 downloads) | 20700063.dxf (86 downloads) | 20700063.pdf (90 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към непрекъсната обшивка 5.20.04
Изтегли детайл: 20700064.dwg (96 downloads) | 20700064.dxf (84 downloads) | 20700064.pdf (80 downloads)


Rigips преградна стена – връзка под тъп ъгъл към прекъсната обшивка с LW-профили 5.20.10
Изтегли детайл: 20700065.dwg (91 downloads) | 20700065.dxf (84 downloads) | 20700065.pdf (82 downloads)


Rigips преградна стена двуслойна – връзка към двуслойна прекъсната обшивка чрез LW-профили 5.20.22
Изтегли детайл: 20700066.dwg (89 downloads) | 20700066.dxf (75 downloads) | 20700066.pdf (81 downloads)


Rigips преградна стена двуслойна – връзка към двуслойна обшивка с фуга 5.20.23
Изтегли детайл: 20700067.dwg (84 downloads) | 20700067.dxf (78 downloads) | 20700067.pdf (84 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с прекъсната стенна облицовка 5.21.01
Изтегли детайл: 20700068.dwg (83 downloads) | 20700068.dxf (87 downloads) | 20700068.pdf (80 downloads)


Rigips преградна стена – връзка със стенна облицовка 5.21.02
Изтегли детайл: 20700069.dwg (77 downloads) | 20700069.dxf (85 downloads) | 20700069.pdf (86 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с прекъсната предстенна обшивка 5.21.10
Изтегли детайл: 20700070.dwg (85 downloads) | 20700070.dxf (76 downloads) | 20700070.pdf (89 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с непрекъсната предстенна обшивка 5.21.11
Изтегли детайл: 20700071.dwg (83 downloads) | 20700071.dxf (170 downloads) | 20700071.pdf (143 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с прекъсната предстенна обшивка 5.21.10a
Изтегли детайл: 20700072.dwg (137 downloads) | 20700072.dxf (130 downloads) | 20700072.pdf (136 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с прекъсната мазилка 5.22.01
Изтегли детайл: 20700073.dwg (136 downloads) | 20700073.dxf (127 downloads) | 20700073.pdf (132 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с непрекъсната мазилка 5.22.02
Изтегли детайл: 20700074.dwg (136 downloads) | [Download not found] | 20700074.pdf (135 downloads)


Rigips преградна стена със скрита фуга – връзка с непрекъсната мазилка 5.22.10
Изтегли детайл: 20700075.dwg (126 downloads) | 20700075.dxf (128 downloads) | 20700075.pdf (128 downloads)


Rigips преградна стена – връзка към суха мазилка 5.22.20
Изтегли детайл: 20700076.dwg (134 downloads) | 20700076.dxf (131 downloads) | 20700076.pdf (122 downloads)


Rigips преградна стена – редуцираща връзка „стена в стена“ с единична носеща конструкция 5.23.01
Изтегли детайл: 20700077.dwg (125 downloads) | 20700077.dxf (109 downloads) | 20700077.pdf (124 downloads)


Rigips преградна стена – редуцираща връзка „стена в стена“ с единична носеща конструкция и скрита фуга 5.23.02
Изтегли детайл: 20700078.dwg (69 downloads) | 20700078.dxf (71 downloads) | 20700078.pdf (76 downloads)


Rigips преградна стена – редуцираща връзка „стена в стена“ с двойна носеща конструкция и вложка от оловно фолио в редуциращата област 5.23.03
Изтегли детайл: 20700079.dwg (73 downloads) | 20700079.dxf (74 downloads) | 20700079.pdf (73 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща редуцираща връзка „стена в стена“ 5.23.10
Изтегли детайл: 20700080.dwg (70 downloads) | 20700080.dxf (73 downloads) | 20700080.pdf (74 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща редуцираща връзка „стена в стена“ с единична носеща конструкция 5.23.1
Изтегли детайл: 20700081.dwg (72 downloads) | 20700081.dxf (68 downloads) | 20700081.pdf (79 downloads)


Rigips преградна стена – плаваща връзка на монтажна стена с единична носеща конструкция 5.23.12
Изтегли детайл: 20700082.dwg (75 downloads) | 20700082.dxf (71 downloads) | 20700082.pdf (71 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – частично интегриране на стоманобетонна колона 5.24.01
Изтегли детайл: 20700083.dwg (65 downloads) | 20700083.dxf (71 downloads) | 20700083.pdf (70 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – частично интегриране на стоманобетонна колона 5.24.02
Изтегли детайл: 20700084.dwg (70 downloads) | 20700084.dxf (75 downloads) | 20700084.pdf (71 downloads)


Rigips преградна стена с единична, съответно двойна носеща конструкция – частично интегриране на стоманобетонна колона 5.24.04
Изтегли детайл: 20700085.dwg (73 downloads) | 20700085.dxf (65 downloads) | 20700085.pdf (74 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – частично вграждане на стоманобетонен трегер 5.24.20
Изтегли детайл: 20700086.dwg (73 downloads) | 20700086.dxf (77 downloads) | 20700086.pdf (71 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – частично вграждане на стоманобетонен трегер 5.24.21
Изтегли детайл: 20700087.dwg (71 downloads) | 20700087.dxf (69 downloads) | 20700087.pdf (73 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – оформяне на ъгъл с LW профил 5.30.01
Изтегли детайл: 20700088.dwg (68 downloads) | 20700088.dxf (64 downloads) | 20700088.pdf (76 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – оформяне на ъгъл с CW профил 5.30.02
Изтегли детайл: 20700089.dwg (76 downloads) | 20700089.dxf (67 downloads) | 20700089.pdf (81 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – оформяне на ъгъл с LW профил 5.30.03
Изтегли детайл: 20700090.dwg (72 downloads) | 20700090.dxf (69 downloads) | 20700090.pdf (71 downloads)


Rigips преградна стена с двойна носеща конструкция – оформяне на ъгъл с CW профил 5.30.04
Изтегли детайл: 20700091.dwg (73 downloads) | 20700091.dxf (66 downloads) | 20700091.pdf (69 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – оформяне на тъп ъгъл 5.30.05
Изтегли детайл: 20700092.dwg (73 downloads) | 20700092.dxf (65 downloads) | 20700092.pdf (70 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – оформяне на край на стената 5.30.10
Изтегли детайл: 20700093.dwg (70 downloads) | 20700093.dxf (70 downloads) | 20700093.pdf (75 downloads)


Rigips преградна стена с единична носеща конструкция – връзка към шахтова стена 5.32.11
Изтегли детайл: 20700094.dwg (72 downloads) | 20700094.dxf (70 downloads) | 20700094.pdf (78 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка и дилатационна фуга 5.35.01
Изтегли детайл: 20700096.dwg (70 downloads) | 20700096.dxf (75 downloads) | 20700096.pdf (74 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка и дилатационна фуга 5.35.02
Изтегли детайл: 20700097.dwg (80 downloads) | 20700097.dxf (63 downloads) | 20700097.pdf (82 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка и дилатационна фуга (запазване клас пожароустойчивост EI90) 5.35.10
Изтегли детайл: 20700098.dwg (75 downloads) | 20700098.dxf (68 downloads) | 20700098.pdf (73 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка и дилатационна фуга (запазване клас пожароустойчивост EI90) 5.35.11
Изтегли детайл: 20700099.dwg (80 downloads) | 20700099.dxf (76 downloads) | 20700099.pdf (79 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за врата от усилени UA профили и плъзгащи планки 5.40.10
Изтегли детайл: 20700100.dwg (73 downloads) | 20700100.dxf (72 downloads) | 20700100.pdf (86 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за врата от усилени UA профили и неподвижни планки 5.40.10a
Изтегли детайл: 20700101.dwg (82 downloads) | 20700101.dxf (72 downloads) | 20700101.pdf (80 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за врата от CW и UW профили 5.40.20
Изтегли детайл: 20700102.dwg (81 downloads) | 20700102.dxf (67 downloads) | 20700102.pdf (83 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за врата от CW и UW профили CW 5.40.20a
Изтегли детайл: 20700103.dwg (74 downloads) | 20700103.dxf (71 downloads) | 20700103.pdf (80 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за остъкление в горния край на стената 5.40.50
Изтегли детайл: 20700104.dwg (73 downloads) | 20700104.dxf (67 downloads) | 20700104.pdf (77 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за остъкление в обхвата на стената 5.40.51
Изтегли детайл: 20700105.dwg (74 downloads) | 20700105.dxf (64 downloads) | 20700105.pdf (74 downloads)


Rigips преградна стена с рамка за самостоятелен прозорец 5.40.52
Изтегли детайл: 20700106.dwg (74 downloads) | 20700106.dxf (68 downloads) | 20700106.pdf (74 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с конструкция за закрепване на санитарни системи 5.50.10
Изтегли детайл: 20700107.dwg (80 downloads) | 20700107.dxf (66 downloads) | 20700107.pdf (86 downloads)


Rigips преградна стена с конструкция за закрепване на санитарни елементи – санитарна програма Rigips 5.50.10a
Изтегли детайл: 20700108.dwg (91 downloads) | 20700108.dxf (69 downloads) | 20700108.pdf (75 downloads)


Rigips преградна стена с конструкция за закрепване на санитарни елементи 5.50.10.b
Изтегли детайл: 20700109.dwg (76 downloads) | 20700109.dxf (72 downloads) | 20700109.pdf (81 downloads)


Преградна стена Rigips – свързване на вана към стената 5.50.30
Изтегли детайл: 20700110.dwg (68 downloads) | 20700110.dxf (66 downloads) | 20700110.pdf (75 downloads)


Преградна стена Rigips – връзка с пода в мокри помещения 5.50.40
Изтегли детайл: 20700111.dwg (69 downloads) | 20700111.dxf (66 downloads) | 20700111.pdf (79 downloads)


Преградна стена Rigips – монтаж на водопроводна инсталация, изходяща тръба 5.50.50
Изтегли детайл: 20700112.dwg (76 downloads) | 20700112.dxf (62 downloads) | 20700112.pdf (78 downloads)


Преградна стена Rigips – монтаж на скрит водопровод със cмесителна батерия 5.50.51
Изтегли детайл: 20700113.dwg (83 downloads) | 20700113.dxf (66 downloads) | 20700113.pdf (87 downloads)