Скатни покриви

//Скатни покриви
Скатни покриви 2016-10-17T11:29:29+03:00
Rigips обшивка на скатен покрив на дървени летви 4.70.11
Изтегли детайл:
50201001.dwg (184 downloads) | 50201001.dxf (129 downloads) | 50201001.pdf (172 downloads)

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от специални Rigips HUT профили 4.70.12
Изтегли детайл: 50201002.dwg (144 downloads) | 50201002.dxf (112 downloads) | 50201002.pdf (129 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.14
Изтегли детайл: 50201003.dwg (126 downloads) | 50201003.dxf (119 downloads) | 50201003.pdf (141 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15
Изтегли детайл: 50201004.dwg (128 downloads) | 50201004.dxf (109 downloads) | 50201004.pdf (138 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с регулиращи скоби 4.70.16
Изтегли детайл: 50201005.dwg (103 downloads) | 50201005.dxf (110 downloads) | 50201005.pdf (112 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.17
Изтегли детайл: 50201006.dwg (105 downloads) | 50201006.dxf (105 downloads) | 50201006.pdf (109 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция Rigistil профили монтирани с директни окачвачи 4.70.18
Изтегли детайл: 50201007.dwg (120 downloads) | 50201007.dxf (96 downloads) | 50201007.pdf (132 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на конструкция от дървени летви с видими греди 4.71.00
Изтегли детайл: 50201008.dwg (131 downloads) | 50201008.dxf (109 downloads) | 50201008.pdf (111 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили с видими греди 4.72.00
Изтегли детайл: 50201009.dwg (111 downloads) | 50201009.dxf (104 downloads) | 50201009.pdf (108 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на конструкция от дървени летви 4.70.11a
Изтегли детайл: 50201010.dwg (108 downloads) | 50201010.dxf (114 downloads) | 50201010.pdf (121 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.14a
Изтегли детайл: 50201012.dwg (109 downloads) | 50201012.dxf (107 downloads) | 50201012.pdf (116 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15a
Изтегли детайл: 50201013.dwg (109 downloads) | 50201013.dxf (106 downloads) | 50201013.pdf (113 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с регулиращи скоби 4.70.16a
Изтегли детайл: 50201014.dwg (103 downloads) | 50201014.dxf (107 downloads) | 50201014.pdf (106 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.17a

Изтегли детайл: 50201015.dwg (110 downloads) | 50201015.dxf (105 downloads) | 50201015.pdf (122 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с директни окачвачи 4.70.18a
Изтегли детайл: 50201016.dwg (97 downloads) | 50201016.dxf (109 downloads) | 50201016.pdf (104 downloads)

Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigidur на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби 4.70.81
Изтегли детайл: 50201017.dwg (99 downloads) | 50201017.dxf (107 downloads) | 50201017.pdf (108 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив с увеличeно разстояние между обшивката и гредите, метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби и окачвачи за дърво 4.70.19a
Изтегли детайл: 50201019.dwg (130 downloads) | 50201019.dxf (101 downloads) | 50201019.pdf (124 downloads)