Скатни покриви

//Скатни покриви
Скатни покриви 2016-10-17T11:29:29+02:00
Rigips обшивка на скатен покрив на дървени летви 4.70.11
Изтегли детайл:
50201001.dwg (101 downloads) | 50201001.dxf (75 downloads) | 50201001.pdf (93 downloads)

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от специални Rigips HUT профили 4.70.12
Изтегли детайл: 50201002.dwg (73 downloads) | 50201002.dxf (63 downloads) | 50201002.pdf (62 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.14
Изтегли детайл: 50201003.dwg (71 downloads) | 50201003.dxf (65 downloads) | 50201003.pdf (75 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15
Изтегли детайл: 50201004.dwg (70 downloads) | 50201004.dxf (59 downloads) | 50201004.pdf (73 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с регулиращи скоби 4.70.16
Изтегли детайл: 50201005.dwg (62 downloads) | 50201005.dxf (59 downloads) | 50201005.pdf (64 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.17
Изтегли детайл: 50201006.dwg (59 downloads) | 50201006.dxf (60 downloads) | 50201006.pdf (61 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция Rigistil профили монтирани с директни окачвачи 4.70.18
Изтегли детайл: 50201007.dwg (62 downloads) | 50201007.dxf (57 downloads) | 50201007.pdf (66 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на конструкция от дървени летви с видими греди 4.71.00
Изтегли детайл: 50201008.dwg (60 downloads) | 50201008.dxf (56 downloads) | 50201008.pdf (62 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили с видими греди 4.72.00
Изтегли детайл: 50201009.dwg (65 downloads) | 50201009.dxf (61 downloads) | 50201009.pdf (58 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на конструкция от дървени летви 4.70.11a
Изтегли детайл: 50201010.dwg (57 downloads) | 50201010.dxf (66 downloads) | 50201010.pdf (70 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.14a
Изтегли детайл: 50201012.dwg (58 downloads) | 50201012.dxf (59 downloads) | 50201012.pdf (70 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15a
Изтегли детайл: 50201013.dwg (63 downloads) | 50201013.dxf (60 downloads) | 50201013.pdf (68 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с регулиращи скоби 4.70.16a
Изтегли детайл: 50201014.dwg (58 downloads) | 50201014.dxf (59 downloads) | 50201014.pdf (64 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.17a

Изтегли детайл: 50201015.dwg (61 downloads) | 50201015.dxf (59 downloads) | 50201015.pdf (64 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с директни окачвачи 4.70.18a
Изтегли детайл: 50201016.dwg (52 downloads) | 50201016.dxf (61 downloads) | 50201016.pdf (61 downloads)

Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigidur на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби 4.70.81
Изтегли детайл: 50201017.dwg (54 downloads) | 50201017.dxf (58 downloads) | 50201017.pdf (70 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив с увеличeно разстояние между обшивката и гредите, метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби и окачвачи за дърво 4.70.19a
Изтегли детайл: 50201019.dwg (67 downloads) | 50201019.dxf (56 downloads) | 50201019.pdf (70 downloads)