Скатни покриви

//Скатни покриви
Скатни покриви 2016-10-17T11:29:29+00:00
Rigips обшивка на скатен покрив на дървени летви 4.70.11
Изтегли детайл:
50201001.dwg (63 downloads) | 50201001.dxf (50 downloads) | 50201001.pdf (66 downloads)

Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от специални Rigips HUT профили 4.70.12
Изтегли детайл: 50201002.dwg (41 downloads) | 50201002.dxf (40 downloads) | 50201002.pdf (42 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.14
Изтегли детайл: 50201003.dwg (44 downloads) | 50201003.dxf (41 downloads) | 50201003.pdf (49 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15
Изтегли детайл: 50201004.dwg (44 downloads) | 50201004.dxf (35 downloads) | 50201004.pdf (51 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с регулиращи скоби 4.70.16
Изтегли детайл: 50201005.dwg (38 downloads) | 50201005.dxf (37 downloads) | 50201005.pdf (42 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.17
Изтегли детайл: 50201006.dwg (39 downloads) | 50201006.dxf (36 downloads) | 50201006.pdf (41 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция Rigistil профили монтирани с директни окачвачи 4.70.18
Изтегли детайл: 50201007.dwg (40 downloads) | 50201007.dxf (37 downloads) | 50201007.pdf (40 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на конструкция от дървени летви с видими греди 4.71.00
Изтегли детайл: 50201008.dwg (42 downloads) | 50201008.dxf (38 downloads) | 50201008.pdf (40 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили с видими греди 4.72.00
Изтегли детайл: 50201009.dwg (39 downloads) | 50201009.dxf (36 downloads) | 50201009.pdf (38 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на конструкция от дървени летви 4.70.11a
Изтегли детайл: 50201010.dwg (39 downloads) | 50201010.dxf (44 downloads) | 50201010.pdf (42 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.14a
Изтегли детайл: 50201012.dwg (36 downloads) | 50201012.dxf (37 downloads) | 50201012.pdf (44 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с директни окачвачи 4.70.15a
Изтегли детайл: 50201013.dwg (39 downloads) | 50201013.dxf (39 downloads) | 50201013.pdf (44 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigips CD профили монтирани с регулиращи скоби 4.70.16a
Изтегли детайл: 50201014.dwg (38 downloads) | 50201014.dxf (39 downloads) | 50201014.pdf (45 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с окачвачи за дърво 4.70.17a

Изтегли детайл: 50201015.dwg (39 downloads) | 50201015.dxf (38 downloads) | 50201015.pdf (43 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив на метална конструкция от Rigistil профили монтирани с директни окачвачи 4.70.18a
Изтегли детайл: 50201016.dwg (35 downloads) | 50201016.dxf (38 downloads) | 50201016.pdf (40 downloads)

Rigips обшивка на скатен покрив от специални плоскости Rigidur на метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби 4.70.81
Изтегли детайл: 50201017.dwg (38 downloads) | 50201017.dxf (37 downloads) | 50201017.pdf (49 downloads)


Rigips обшивка на скатен покрив с увеличeно разстояние между обшивката и гредите, метална конструкция от Rigips CD профили, монтирани с регулиращи скоби и окачвачи за дърво 4.70.19a
Изтегли детайл: 50201019.dwg (39 downloads) | 50201019.dxf (38 downloads) | 50201019.pdf (48 downloads)