Окачени тавани

//Окачени тавани
Окачени тавани 2016-10-17T11:29:30+00:00
НОВО: Ръководство за проектиране – „Акустика и дизайн в интериора – акустични тавани и предстенни обшивки“
Изтегли детайл:
Ръководство за проектиране
Rigips окачен таван – вграждане на осветителни тавани в пожарозащитен таван 5.70.12
Изтегли детайл: 20700132.dwg (56 downloads) | 20700132.dxf (41 downloads) | 20700132.pdf (61 downloads)
Rigips окачен таван на дървена конструкция на едно ниво, директен монтаж към бетонен таван 4.05.11
Изтегли детайл: 30100001.dwg (57 downloads) | 30100001.dxf (40 downloads) | 30100001.pdf (63 downloads)
Rigips окачен таван на дървена конструкция на две нива, директен монтаж към бетонен таван 4.05.12
Изтегли детайл: 30100002.dwg (46 downloads) | 30100002.dxf (40 downloads) | 30100002.pdf (48 downloads)
Rigips окачен таван на дървена конструкция на две нива, монтаж към бетонен таван с анкер за дърво 4.05.14
Изтегли детайл: 30100003.dwg (45 downloads) | 30100003.dxf (43 downloads) | 30100003.pdf (46 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на едно ниво, монтаж с директни окачвачи кьм таванна бетонна плоча 4.05.23
Изтегли детайл: 30100005.dwg (112 downloads) | 30100005.dxf (52 downloads) | 30100005.pdf (156 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива, монтаж с Rigips анкер бърз окачвач към таванна бетонна плоча 4.05.24
Изтегли детайл: 30100006.dwg (51 downloads) | 30100006.dxf (56 downloads) | 30100006.pdf (73 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от профили Rigips на едно ниво, монтаж към бетонна плоча с директни окачвачи Rigistil 4.05.28
Изтегли детайл: 30100007.dwg (56 downloads) | 30100007.dxf (47 downloads) | 30100007.pdf (100 downloads)
Rigips окачен таван на единична метална конструкция от Rigips CD профили, монтаж с Rigips анкер бърз окачвач към таванна бетонна плоча 4.05.31
Изтегли детайл: 30100008.dwg (50 downloads) | 30100008.dxf (39 downloads) | 30100008.pdf (79 downloads)
Rigips окачен таван с трислойна обшивка на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива, монтаж с Rigips анкер бърз окачвач към таванна бетонна плоча 4.10.01
Изтегли детайл: 30100009.dwg (45 downloads) | 30100009.dxf (46 downloads) | 30100009.pdf (60 downloads)
Rigips окачен таван с обшивка от пожароустойчиви плоскости RF (DF), монтаж с Rigips анкер бърз окачвач към таванна бетонна плоча 4.10.13
Изтегли детайл: 30100010.dwg (44 downloads) | 30100010.dxf (42 downloads) | 30100010.pdf (58 downloads)
Rigips окачен таван с обшивка от специални пожароустойчиви плоскости W (DF) на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива, монтаж с Rigips анкер бърз окачвач към таванна бетонна плоча 4.10.22
Изтегли детайл: 30100011.dwg (41 downloads) | 30100011.dxf (41 downloads) | 30100011.pdf (48 downloads)
Rigips окачен таван с обшивка от специални пожароустойчиви плоскости W (DF) на метална конструкция от Rigips CD профил на едно ниво, монтаж с Rigips анкер бърз окачвач към таванна бетонна плоча 4.10.30
Изтегли детайл: 30100012.dwg (42 downloads) | 30100012.dxf (38 downloads) | 30100012.pdf (47 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на едно ниво и обшивка от пожароустойчиви плоскости RF (DF) 4.10.31
Изтегли детайл: [Download not found] | 30100013.dxf (44 downloads) | 30100013.pdf (58 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от плоскости за огъване Riflex 4.10.50
Изтегли детайл: 30100014.dwg (41 downloads) | 30100014.dxf (35 downloads) | 30100014.pdf (49 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива с еднослойна обшивка от пожароустойчиви плоскости RF (DF) 4.11.11
Изтегли детайл: 30100015.dwg (38 downloads) | 30100015.dxf (38 downloads) | 30100015.pdf (49 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива с двуслойна обшивка от пожароустойчиви плоскости RF (DF) 4.11.12
Изтегли детайл: 30100016.dwg (47 downloads) | 30100016.dxf (39 downloads) | 30100016.pdf (48 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива с двуслойна обшивка от пожароустойчиви плоскости RF (DF). Увеличено разстояние между окачвачите 1800 mm 4.11.12а
Изтегли детайл: 30100017.dwg (38 downloads) | 30100017.dxf (36 downloads) | 30100017.pdf (43 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива с двуслойна обшивка от пожароустойчиви плоскости RF (DF) или W (DF) с минерална изолация 4.11.21
Изтегли детайл: 30100018.dwg (41 downloads) | 30100018.dxf (44 downloads) | 30100018.pdf (44 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива с двуслойна обшивка от пожароустойчиви плоскости W (DF) 20 mm без минерална изолация 4.11.21a
Изтегли детайл: 30100019.dwg (38 downloads) | 30100019.dxf (34 downloads) | 30100019.pdf (48 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива с двуслойна обшивка от пожароустойчиви плоскости W (DF) 20 mm и два слоя минерална изолация 2х40 mm с минимална плътност 40 kg/m 3 4.11.22
Изтегли детайл: 30100020.dwg (40 downloads) | 30100020.dxf (37 downloads) | 30100020.pdf (44 downloads)
Rigips окачен таван на метална конструкция от Rigips CD профили на две нива с двуслойна обшивка от пожароустойчиви плоскости RF (DF) 15 mm и два слоя минерална изолация 2х40 mm с минимална плътност 40 kg/m? и увеличено разстояние между окачвачите 1800 mm 4.11.22а
Изтегли детайл: 30100021.dwg (37 downloads) | 30100021.dxf (39 downloads) | 30100021.pdf (49 downloads)