Леки преградни стени

//Леки преградни стени
Леки преградни стени 2019-01-25T15:09:38+02:00

Rigips преградна стена с еднослойна обшивка,конструкция CW / UW 50, без изолация, EI 15 3.40.01a
Изтегли детайл: 20700005.pdf (238 downloads) | 20700005.dwg (119 downloads) | 20700005.dxf (116 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 50, EI 15 – 3.40.01b
Изтегли детайл:  20700006-1.pdf (147 downloads) | 20700006.dwg (92 downloads) | 20700006.dxf (102 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 75, EI 30-60 – 3.40.02
Изтегли детайл:  20700007.dwg (114 downloads) | 20700007.dxf (97 downloads) | 20700007-1.pdf (159 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 100, EI30 – 60 – 3.40.03
Изтегли детайл:  20700008.dwg (103 downloads) 20700008.dxf (96 downloads) 20700008.pdf (116 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 50, EI60 – 90 – 3.40.04
Изтегли детайл:  20700009.dwg (125 downloads) | 20700009.dxf (102 downloads) | 20700009.pdf (155 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75, EI60 – 90 – 3.40.05
Изтегли детайл:  20700010.dwg (109 downloads) | 20700010.dxf (107 downloads) | 20700010.pdf (139 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 100, EI60 – 90 – 3.40.06
Изтегли детайл:  20700011.dwg (113 downloads) | 20700011.dxf (97 downloads) | 20700011.pdf (112 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, плоскости Rigips D (DF) 25, конструкция CW / UW 100, EI 90 – 3.40.09
Изтегли детайл:  20700012.dwg (81 downloads) | 20700012.dxf (97 downloads) | 20700012.pdf (101 downloads)


Rigips преградна стена с трислойна обшивка, конструкция CW / UW 75 (100), EI120 – 3.40.10
Изтегли детайл:  20700013.dwg (93 downloads) | 20700013.dxf (93 downloads) | 20700013.pdf (122 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 50+50, EI 60-90 – 3.41.01
Изтегли детайл:  20700014.dwg (98 downloads) | 20700014.dxf (100 downloads) | 20700014.pdf (113 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75+75, EI 60-90 – 3.41.02
Изтегли детайл:  20700015.dwg (83 downloads) | 20700015.dxf (91 downloads) | 20700015.pdf (103 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75+75, EI 60-90 – 3.41.03
Изтегли детайл:  20700016.dwg (81 downloads) | 20700016.dxf (86 downloads) | 20700016.pdf (95 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 100+100, EI 60-90 – 3.41.04
Изтегли детайл:  20700017.dwg (93 downloads) | 20700017.dxf (87 downloads) | 20700017.pdf (104 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW профили, с разстояние между профилите, EI 60-90 – 3.41.05
Изтегли детайл:  20700018.dwg (85 downloads) | 20700018.dxf (85 downloads) | 20700018.pdf (96 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка от плоскости D (DF) и конструкция от профили Rigips CW / UW 150, EI 60 – 3.49.51
Изтегли детайл:  20700019.dwg (85 downloads) | 20700019.dxf (78 downloads) | 20700019.pdf (100 downloads)


Rigips преградна стена за високи помещения с трислойна обшивка на метална конструкция от профили Rigips CW / UW 150, трислойна обшивка от плоскости Rigips RF (DF) 12,5, ЕI 60 – 3.49.52
Изтегли детайл:  20700020.dwg (83 downloads) | 20700020.dxf (86 downloads) | 20700020.pdf (100 downloads)


Rigips извита преградна стена от плоскости за огъване Riflex Glasroc F, метална конструкция от профили Rigips CW / UW, EI 60-90 – 3.75.10
Изтегли детайл:  20700026.dwg (84 downloads) | 20700026.dxf (81 downloads) | 20700026.pdf (89 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с масивен под 5.10.01
Изтегли детайл:  20700042.dwg (92 downloads) | 20700042.dxf (76 downloads) | 20700042.pdf (103 downloads)