Леки преградни стени

//Леки преградни стени
Леки преградни стени 2019-01-25T15:09:38+02:00

Rigips преградна стена с еднослойна обшивка,конструкция CW / UW 50, без изолация, EI 15 3.40.01a
Изтегли детайл: 20700005.pdf (434 downloads) | 20700005.dwg (197 downloads) | 20700005.dxf (184 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 50, EI 15 – 3.40.01b
Изтегли детайл:  20700006-1.pdf (231 downloads) | 20700006.dwg (154 downloads) | 20700006.dxf (156 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 75, EI 30-60 – 3.40.02
Изтегли детайл:  20700007.dwg (191 downloads) | 20700007.dxf (157 downloads) | 20700007-1.pdf (222 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 100, EI30 – 60 – 3.40.03
Изтегли детайл:  20700008.dwg (164 downloads) 20700008.dxf (154 downloads) 20700008.pdf (174 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 50, EI60 – 90 – 3.40.04
Изтегли детайл:  20700009.dwg (219 downloads) | 20700009.dxf (157 downloads) | 20700009.pdf (238 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75, EI60 – 90 – 3.40.05
Изтегли детайл:  20700010.dwg (184 downloads) | 20700010.dxf (161 downloads) | 20700010.pdf (218 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 100, EI60 – 90 – 3.40.06
Изтегли детайл:  20700011.dwg (193 downloads) | 20700011.dxf (158 downloads) | 20700011.pdf (181 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, плоскости Rigips D (DF) 25, конструкция CW / UW 100, EI 90 – 3.40.09
Изтегли детайл:  20700012.dwg (132 downloads) | 20700012.dxf (142 downloads) | 20700012.pdf (158 downloads)


Rigips преградна стена с трислойна обшивка, конструкция CW / UW 75 (100), EI120 – 3.40.10
Изтегли детайл:  20700013.dwg (166 downloads) | 20700013.dxf (143 downloads) | 20700013.pdf (184 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 50+50, EI 60-90 – 3.41.01
Изтегли детайл:  20700014.dwg (151 downloads) | 20700014.dxf (160 downloads) | 20700014.pdf (171 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75+75, EI 60-90 – 3.41.02
Изтегли детайл:  20700015.dwg (130 downloads) | 20700015.dxf (141 downloads) | 20700015.pdf (159 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75+75, EI 60-90 – 3.41.03
Изтегли детайл:  20700016.dwg (147 downloads) | 20700016.dxf (136 downloads) | 20700016.pdf (149 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 100+100, EI 60-90 – 3.41.04
Изтегли детайл:  20700017.dwg (157 downloads) | 20700017.dxf (141 downloads) | 20700017.pdf (153 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW профили, с разстояние между профилите, EI 60-90 – 3.41.05
Изтегли детайл:  20700018.dwg (137 downloads) | 20700018.dxf (136 downloads) | 20700018.pdf (143 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка от плоскости D (DF) и конструкция от профили Rigips CW / UW 150, EI 60 – 3.49.51
Изтегли детайл:  20700019.dwg (130 downloads) | 20700019.dxf (128 downloads) | 20700019.pdf (168 downloads)


Rigips преградна стена за високи помещения с трислойна обшивка на метална конструкция от профили Rigips CW / UW 150, трислойна обшивка от плоскости Rigips RF (DF) 12,5, ЕI 60 – 3.49.52
Изтегли детайл:  20700020.dwg (130 downloads) | 20700020.dxf (139 downloads) | 20700020.pdf (152 downloads)


Rigips извита преградна стена от плоскости за огъване Riflex Glasroc F, метална конструкция от профили Rigips CW / UW, EI 60-90 – 3.75.10
Изтегли детайл:  20700026.dwg (131 downloads) | 20700026.dxf (136 downloads) | 20700026.pdf (147 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с масивен под 5.10.01
Изтегли детайл:  20700042.dwg (160 downloads) | 20700042.dxf (120 downloads) | 20700042.pdf (161 downloads)