Леки преградни стени

//Леки преградни стени
Леки преградни стени 2019-01-25T15:09:38+03:00

Rigips преградна стена с еднослойна обшивка,конструкция CW / UW 50, без изолация, EI 15 3.40.01a
Изтегли детайл: 20700005.pdf (305 downloads) | 20700005.dwg (134 downloads) | 20700005.dxf (137 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 50, EI 15 – 3.40.01b
Изтегли детайл:  20700006-1.pdf (174 downloads) | 20700006.dwg (111 downloads) | 20700006.dxf (123 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 75, EI 30-60 – 3.40.02
Изтегли детайл:  20700007.dwg (138 downloads) | 20700007.dxf (116 downloads) | 20700007-1.pdf (185 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 100, EI30 – 60 – 3.40.03
Изтегли детайл:  20700008.dwg (121 downloads) 20700008.dxf (112 downloads) 20700008.pdf (134 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 50, EI60 – 90 – 3.40.04
Изтегли детайл:  20700009.dwg (150 downloads) | 20700009.dxf (119 downloads) | 20700009.pdf (177 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75, EI60 – 90 – 3.40.05
Изтегли детайл:  20700010.dwg (134 downloads) | 20700010.dxf (129 downloads) | 20700010.pdf (161 downloads)


Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 100, EI60 – 90 – 3.40.06
Изтегли детайл:  20700011.dwg (134 downloads) | 20700011.dxf (110 downloads) | 20700011.pdf (134 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, плоскости Rigips D (DF) 25, конструкция CW / UW 100, EI 90 – 3.40.09
Изтегли детайл:  20700012.dwg (98 downloads) | 20700012.dxf (114 downloads) | 20700012.pdf (119 downloads)


Rigips преградна стена с трислойна обшивка, конструкция CW / UW 75 (100), EI120 – 3.40.10
Изтегли детайл:  20700013.dwg (114 downloads) | 20700013.dxf (111 downloads) | 20700013.pdf (136 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 50+50, EI 60-90 – 3.41.01
Изтегли детайл:  20700014.dwg (114 downloads) | 20700014.dxf (115 downloads) | 20700014.pdf (128 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75+75, EI 60-90 – 3.41.02
Изтегли детайл:  20700015.dwg (98 downloads) | 20700015.dxf (108 downloads) | 20700015.pdf (116 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75+75, EI 60-90 – 3.41.03
Изтегли детайл:  20700016.dwg (101 downloads) | 20700016.dxf (104 downloads) | 20700016.pdf (109 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 100+100, EI 60-90 – 3.41.04
Изтегли детайл:  20700017.dwg (112 downloads) | 20700017.dxf (105 downloads) | 20700017.pdf (121 downloads)


Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW профили, с разстояние между профилите, EI 60-90 – 3.41.05
Изтегли детайл:  20700018.dwg (100 downloads) | 20700018.dxf (106 downloads) | 20700018.pdf (111 downloads)


Rigips преградна стена с еднослойна обшивка от плоскости D (DF) и конструкция от профили Rigips CW / UW 150, EI 60 – 3.49.51
Изтегли детайл:  20700019.dwg (98 downloads) | 20700019.dxf (92 downloads) | 20700019.pdf (116 downloads)


Rigips преградна стена за високи помещения с трислойна обшивка на метална конструкция от профили Rigips CW / UW 150, трислойна обшивка от плоскости Rigips RF (DF) 12,5, ЕI 60 – 3.49.52
Изтегли детайл:  20700020.dwg (99 downloads) | 20700020.dxf (103 downloads) | 20700020.pdf (116 downloads)


Rigips извита преградна стена от плоскости за огъване Riflex Glasroc F, метална конструкция от профили Rigips CW / UW, EI 60-90 – 3.75.10
Изтегли детайл:  20700026.dwg (98 downloads) | 20700026.dxf (96 downloads) | 20700026.pdf (106 downloads)


Rigips преградна стена – връзка с масивен под 5.10.01
Изтегли детайл:  20700042.dwg (113 downloads) | 20700042.dxf (89 downloads) | 20700042.pdf (128 downloads)