Леки преградни стени

//Леки преградни стени
Леки преградни стени 2016-10-17T11:29:30+00:00
Rigips преградна стена с еднослойна обшивка,конструкция CW / UW 50, без изолация, EI 15 3.40.01a
Изтегли детайл: 
20700005.pdf (187 downloads) | 20700005.dwg (100 downloads) | 20700005.dxf (93 downloads)
Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 50, EI 15 – 3.40.01b
Изтегли детайл:  20700006-1.pdf (114 downloads) | 20700006.dwg (78 downloads) | 20700006.dxf (81 downloads)
Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 75, EI 30-60 – 3.40.02
Изтегли детайл:  20700007.dwg (97 downloads) | 20700007.dxf (79 downloads) | 20700007-1.pdf (136 downloads)
Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, конструкция CW / UW 100, EI30 – 60 – 3.40.03
Изтегли детайл:  20700008.dwg (85 downloads) 20700008.dxf (79 downloads) 20700008.pdf (92 downloads)
Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 50, EI60 – 90 – 3.40.04
Изтегли детайл:  20700009.dwg (104 downloads) | 20700009.dxf (86 downloads) | 20700009.pdf (124 downloads)
Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75, EI60 – 90 – 3.40.05
Изтегли детайл:  20700010.dwg (89 downloads) | 20700010.dxf (89 downloads) | 20700010.pdf (117 downloads)
Rigips преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 100, EI60 – 90 – 3.40.06
Изтегли детайл:  20700011.dwg (93 downloads) | 20700011.dxf (83 downloads) | 20700011.pdf (99 downloads)
Rigips преградна стена с еднослойна обшивка, плоскости Rigips D (DF) 25, конструкция CW / UW 100, EI 90 – 3.40.09
Изтегли детайл:  20700012.dwg (67 downloads) | 20700012.dxf (76 downloads) | 20700012.pdf (86 downloads)
Rigips преградна стена с трислойна обшивка, конструкция CW / UW 75 (100), EI120 – 3.40.10
Изтегли детайл:  20700013.dwg (79 downloads) | 20700013.dxf (78 downloads) | 20700013.pdf (108 downloads)
Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 50+50, EI 60-90 – 3.41.01
Изтегли детайл:  20700014.dwg (83 downloads) | 20700014.dxf (82 downloads) | 20700014.pdf (98 downloads)
Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75+75, EI 60-90 – 3.41.02
Изтегли детайл:  20700015.dwg (71 downloads) | 20700015.dxf (77 downloads) | 20700015.pdf (91 downloads)
Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 75+75, EI 60-90 – 3.41.03
Изтегли детайл:  20700016.dwg (70 downloads) | 20700016.dxf (70 downloads) | 20700016.pdf (81 downloads)
Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW 100+100, EI 60-90 – 3.41.04
Изтегли детайл:  20700017.dwg (78 downloads) | 20700017.dxf (73 downloads) | 20700017.pdf (85 downloads)
Rigips инсталационна преградна стена с двуслойна обшивка, конструкция CW / UW профили, с разстояние между профилите, EI 60-90 – 3.41.05
Изтегли детайл:  20700018.dwg (70 downloads) | 20700018.dxf (68 downloads) | 20700018.pdf (82 downloads)
Rigips преградна стена с еднослойна обшивка от плоскости D (DF) и конструкция от профили Rigips CW / UW 150, EI 60 – 3.49.51
Изтегли детайл:  20700019.dwg (68 downloads) | 20700019.dxf (66 downloads) | 20700019.pdf (84 downloads)
Rigips преградна стена за високи помещения с трислойна обшивка на метална конструкция от профили Rigips CW / UW 150, трислойна обшивка от плоскости Rigips RF (DF) 12,5, ЕI 60 – 3.49.52
Изтегли детайл:  20700020.dwg (68 downloads) | 20700020.dxf (69 downloads) | 20700020.pdf (85 downloads)
Rigips извита преградна стена от плоскости за огъване Riflex Glasroc F, метална конструкция от профили Rigips CW / UW, EI 60-90 – 3.75.10
Изтегли детайл:  20700026.dwg (70 downloads) | 20700026.dxf (67 downloads) | 20700026.pdf (75 downloads)
Rigips преградна стена – връзка с масивен под 5.10.01
Изтегли детайл:  20700042.dwg (79 downloads) | 20700042.dxf (64 downloads) | 20700042.pdf (89 downloads)